BIST 100 5.114,96 %3.13 Dolar 20,92 %0.58 Euro 22,60 %-0.26 Altın Gram 1.308,84 %1.02 Brent Petrol 76,24 %2.64 Bitcoin 27.149,98 %0.93
,
#Maaş Zammı

Emekli milletvekili maaşları 2023 yılında ne kadar oldu?

5510 sayılı Kanunda yapılan düzenleme sonrasında emekli milletvekili aylıkları Cumhurbaşkanı emekli aylığını geçmiştir.

Emekli milletvekili maaşları 2023 yılında ne kadar oldu?

5510 sayılı Kanunda yapılan düzenleme sonrasında emekli milletvekili, Bakan, Cumhurbaşkanı yardımcısı, başbakan ve TBMM Başkanlarının maaş hesabı değiştirilmiştir.

7417 sayılı Kanunun 13. maddesiyle 5510 sayılı Kanununda yapılan değişiklik şu şekildedir:

MADDE 13- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 43 üncü maddesinin;
- üçüncü fıkrasında yer alan “istek tarihindeki Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin % 40’ı esas alınarak Cumhurbaşkanına bağlanacak yaşlılık aylığının % 75’i oranında” ibaresi “126.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda” şeklinde,
- altıncı fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin % 40’ı esas alınarak Cumhurbaşkanına bağlanacak yaşlılık aylığının % 45’i oranında” ibaresi “115.225 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda” şeklinde,
- dokuzuncu fıkrasında yer alan “Bu madde kapsamında” ibaresi “Birinci fıkra kapsamında” şeklinde ve aynı fıkrada yer alan “ve bu aylıklar” ibaresi “ve bu madde kapsamında bağlanan aylıklar” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevlerinde bulunanların altıncı fıkra kapsamında yapılacak sigorta primi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı hesaplamalarında 9000 ek gösterge rakamı esas alınır.”

Üzerinde değişiklik yapılan fıkraların son hali şu şekildedir:

Üçüncü fıkra:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Başbakan iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren, 126.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yaşlılık aylığı bağlanır.

Altıncı fıkra:

Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevlerinde bulunanlara veya bu görevleri herhangi bir sebeple sona erenlere, Kanunun 26, 28, 44, geçici 2 ve geçici 4 üncü maddeleri gereğince aylık bağlanmasına hak kazanmaları ve en az 2 yıl süreyle bu görevlerde bulunmuş olmaları halinde, 27, 29, geçici 2 ve geçici 4 üncü maddelere göre hesaplanacak aylık tutarından az olmamak kaydıyla, 115.225 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda malullük, emeklilik veya yaşlılık aylığı ödenir. Bu fıkra hükümlerine göre aylık ödenebilmesi için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici 4 üncü madde kapsamında Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevi esas alınarak malullük veya emeklilik aylığı ödenenler hariç olmak üzere, malullük, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmış olanlar ile aylık bağlanma şartlarını haiz olmayanların en az 2 yıl süreyle en yüksek Devlet memuru emsal alınarak sigorta primi veya geçici 4 üncü madde kapsamında emekli keseneği ile kurum karşılığı ödemiş olmaları da zorunludur.

Emekli milletvekili maaşı

2022 yılında yapılan son düzenlemeye göre emekli milletvekili maaşı şu şekilde hesaplanacaktır:

115.225 gösterge rakamı* Maaş katsayısı
115.225* 0,433683
Emekli milletvekili maaşı: 49 bin 971

Emekli Bakan maaşı

2022 yılında yapılan son düzenlemeye göre emekli bakan maaşı şu şekilde hesaplanacaktır:

115.225 gösterge rakamı* Maaş katsayısı
115.225* 0,433683
Emekli bakan maaşı: 49 bin 971

Emekli Cumhurbaşkanı yardımcısı maaşı

2022 yılında yapılan son düzenlemeye göre emekli Cumhurbaşkanı yardımcısı maaşı şu şekilde hesaplanacaktır:

115.225 gösterge rakamı* Maaş katsayısı
115.225* 0,433683
Emekli Cumhurbaşkanı yardımcısı maaşı: 49 bin 971

Emekli TBMM Başkanı maaşı

2022 yılında yapılan son düzenlemeye göre emekli Cumhurbaşkanı yardımcısı maaşı şu şekilde hesaplanacaktır:

126.000 gösterge rakamı* Maaş katsayısı
115.225* 0,433683
Emekli TBMM Başkanı maaşı: 54 bin 644

Cumhurbaşkanının emekli maaş hesabı

Cumhurbaşkanı Maaşı 5510 sayılı Kanunun 43. maddesinin ilk fıkrasında yer alan "Madde 43 - Cumhurbaşkanı iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren, istek tarihinde Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin % 40'ı oranında yaşlılık aylığı bağlanır." hükmü gereğince belirlenmektedir.

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na göre Cumhurbaşkanı’na verilecek yıllık ödenek 1.209.000 TL'dir.

Cumhurbaşkanı aylık ödeneği: 1.209.000 ÷ 12 = 100.750 TL’dir.

Cumhurbaşkanı’nın emekli aylığı yüzde 40 oran üzerinden hesaplanmaktadır.

Cumhurbaşkanı’nın emekli aylığı: 100.750 x % 40 = 40.300 TL’dir.

Geçen yıl yapılan son düzenleme sonrasında milletvekili emekli aylıkları Cumhurbaşkanı emekli aylığını aşmıştır.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler