BIST 100 8.406,93 %0.86 Dolar 27,43 %0.05 Euro 29,06 %0.16 Altın Gram 1.624,37 %0.2 Brent Petrol 92,35 %0.16 Bitcoin 28.370,01 %4.67
,
#Maaş Zammı

Emekli milletvekili maaşları 2023 yılında ne kadar oldu?

Bu yazımızda emekli milletvekili, bakan, cumhurbaşkanı yardımcısı ve TBMM başkanlarının maaşlarına yer verilecektir.

Emekli milletvekili maaşları 2023 yılında ne kadar oldu?

5510 sayılı Kanunda yapılan düzenleme sonrasında emekli milletvekili, Bakan, Cumhurbaşkanı yardımcısı, başbakan ve TBMM Başkanlarının maaş hesabı değiştirilmiştir.

Bir başka deyişle emekli milletvekili maaşı 5510 sayılı Kanunun 43. maddesindeki gösterge rakamları üzerinden hesaplanmaktadır.

5510 ssayılı Kanunun 43. maddesinin ilgili fıkraları şu şekildedir:

Üçüncü fıkra:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Başbakan iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren, 126.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yaşlılık aylığı bağlanır.

Altıncı fıkra:

Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevlerinde bulunanlara veya bu görevleri herhangi bir sebeple sona erenlere, Kanunun 26, 28, 44, geçici 2 ve geçici 4 üncü maddeleri gereğince aylık bağlanmasına hak kazanmaları ve en az 2 yıl süreyle bu görevlerde bulunmuş olmaları halinde, 27, 29, geçici 2 ve geçici 4 üncü maddelere göre hesaplanacak aylık tutarından az olmamak kaydıyla, 115.225 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda malullük, emeklilik veya yaşlılık aylığı ödenir. Bu fıkra hükümlerine göre aylık ödenebilmesi için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici 4 üncü madde kapsamında Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevi esas alınarak malullük veya emeklilik aylığı ödenenler hariç olmak üzere, malullük, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmış olanlar ile aylık bağlanma şartlarını haiz olmayanların en az 2 yıl süreyle en yüksek Devlet memuru emsal alınarak sigorta primi veya geçici 4 üncü madde kapsamında emekli keseneği ile kurum karşılığı ödemiş olmaları da zorunludur.

Ancak, kanunda yer alan gösterge rakamları 15 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7456 sayılı kanunla yükseltilmiştir.

“126.000” ibaresi “133.988” şeklinde ve “115.225” ibaresi “122.530” şeklinde değiştirilmiştir. 2023 yılı Temmuz ayı itibariyle emekli milletvekili maaşı hesabı şu şekildedir:

Emekli milletvekili maaşı

2023 yılında yapılan son düzenlemeye göre emekli milletvekili maaşı şu şekilde hesaplanacaktır:

122.225 gösterge rakamı* Maaş katsayısı
122.225* 0,509796
Emekli milletvekili maaşı: 62 bin 309

Emekli Bakan maaşı

2023 yılında yapılan son düzenlemeye göre emekli bakan maaşı şu şekilde hesaplanacaktır:

122.225 gösterge rakamı* Maaş katsayısı
122.225* 0,509796
Emekli bakan maaşı: 62 bin 309

Emekli Cumhurbaşkanı yardımcısı maaşı

2023 yılında yapılan son düzenlemeye göre emekli Cumhurbaşkanı yardımcısı maaşı şu şekilde hesaplanacaktır:

122.225 gösterge rakamı* Maaş katsayısı
122.225* 0,509796
Emekli Cumhurbaşkanı yardımcısı maaşı: 49 bin 971

Emekli TBMM Başkanı maaşı

2023 yılında yapılan son düzenlemeye göre emekli Cumhurbaşkanı yardımcısı maaşı şu şekilde hesaplanacaktır:

133.988 gösterge rakamı* Maaş katsayısı
133.988* 0,509796
Emekli TBMM Başkanı maaşı: 68 bin 306

Cumhurbaşkanının emekli maaş hesabı

Cumhurbaşkanı Maaşı 5510 sayılı Kanunun 43. maddesinin ilk fıkrasında yer alan "Madde 43 - Cumhurbaşkanı iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren, istek tarihinde Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin % 40'ı oranında yaşlılık aylığı bağlanır." hükmü gereğince belirlenmektedir.

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na göre Cumhurbaşkanı’na verilecek yıllık ödenek 1.209.000 TL'dir.

Cumhurbaşkanı aylık ödeneği: 1.209.000 ÷ 12 = 100.750 TL’dir.

Cumhurbaşkanı’nın emekli aylığı yüzde 40 oran üzerinden hesaplanmaktadır.

Cumhurbaşkanı’nın emekli aylığı: 100.750 x % 40 = 40.300 TL’dir.

2023 yılı ek bütçe kanunuyla Cumhurbaşkanlığı ödeneğine 236 bin TL eklenmiştir.  Yüzde 19'luk bir artış gelmiştir.  Böylece 2 yıldan sonra Cumhurbaşkanlığı aylığı yüğzde 19 oranında arttırılmıştır.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler