,

Zabıta memurlarına öğün yemek sayısı artırıldı

18 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre, zabıta personeline verilen öğün yemek sayısı artırıldı.

Zabıta memurlarına öğün yemek sayısı artırıldı

Belediye Zabıta Yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı, yapılan değişiklikler 18 Aralık 2021 tarihli resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, 24 saat iş, 48 saat istirahat şeklinde çalışan zabıta personeline verilemn öğün yemek sayısı 2'den 3'e çıkarıldı.

12 saat iş, 24 saat istirahat ve 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde çalışan zabıta personeline verilen öğün yemek sayısı birden ikiye çıkarıldı. 12 saatten az çalışan zabıta personeline de 1 öğün yemek verilecek.

İşte Yeni düzenleme

“MADDE 37 – (1) 24 saat iş, 48 saat istirahat şeklinde çalışan zabıta personeline 3; 12 saat iş, 24 saat istirahat ve 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde çalışan zabıta personeline 2, 12 saatten az çalışan zabıta personeline 1 öğün yemek verilir. Yiyecek giderleri 657 sayılı Kanunun 212 nci maddesi esas alınarak belediyece karşılanır.

(2) Görev ve çalışma şartlarının gerektirdiği koşullara bağlı olarak mutat yemek saatlerinde kurumlarınca sağlanan yemek hizmetinden istifade edemeyen personele ve bunlarla birlikte çalışmaya iştirak eden diğer personele birinci fıkrada belirtilen öğün sayısınca kumanya yardımı belediyece verilebilir.”

Eski düzenleme

Madde 37 - (1) 24 saat iş, 48 saat istirahat şeklinde çalışan zabıta personeline 2; 12 saat iş, 24 saat istirahat ve 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde çalışan zabıta personeline 1 öğün yemek verilir. Yiyecek giderleri 657 sayılı Kanunun 212 nci maddesi esas alınarak belediyece karşılanır.

Zabıta şube müdürlüğüne atanma şartlarında değişiklik

Zabıta şube müdürlüğüne daha önce sadece zabıta amirliğinde görev almış olanlara başvuru hakkı tanınmıştı. 18 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre altı yıl zabıta komiseri kadrosunda çalışanlara da açılacak görevde yükselme sınavlarına başvuru hakkı verilmiştir.

Resmi Gazetedeki düzenleme için tıklayın. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211218-7.htm

Kaynak : TT

İlişkili Haberler

Manşetler