Gündem

Ticaret Bakanlığının bazı personeline ek ücret imkanı

Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle Ticaret Bakanlığının bazı persoenline kooperatifçilik eğitimi verme hakkı tanındı. Eğitim verme hakkı tanınan personel ek ders ücreti alacak

Eklenme : 14 Ocak 2022 Cuma 00:31 - Güncelleme : 01 Ocak 0001 Pazartesi 00:00


Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği adlı yönetmelik 14 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin 16. maddesine göre Bakanlıkta müfettiş veya Genel Müdürlükte şube müdürü, uzman, daire başkanı ve daha üst görevlerde en az 5 yıl çalışmış olanlar eğitici olup, ek ders ücreti alabilecek.

Yönetmeliğe göre eğitim şartına tabi kooperatifler şu şekildedir:

MADDE 5 – (1) Aşağıdaki şartlardan birini sağlayan faal kooperatiflerin üyeleri eğitim şartına tabidir:

 • a) Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri,
 • b) İnşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler,
 • c) Ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konularında faaliyet gösteren kooperatifler,
 • ç) Faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon Türk lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler,
 • d) Faaliyet konusuna bakılmaksızın 1.000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatifler.
 • (2) Birinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan kriterler için, seçimin yapıldığı genel kurul toplantı tarihi esas alınır.

Kooperatifçilik Eğitimlerini kim verecek?

Kooperatifçilik eğitimi Bakanlık tarafından veya Bakanlıkça yetkilendirilecek Eğitim Sağlayıcı tarafından verilecek.

Kooperatifçilik eğitimi ücreti eğitim alan kişiler tarafından ödenir.

Kooperatifçilik eğitimi verecek olan Eğiticilerde bulunması gereken nitelikler

MADDE 16 – (1) Uzmanlık alanının Ek-1’de yer alan konulara uygun olması şartıyla temel ve destekleyici konulardan oluşan kooperatifçilik eğitimini verecek olan eğiticiler aşağıda belirtilen niteliklerden en az birini haiz olmalıdır:

 • a) Üniversitelerin hukuk, siyasal ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde doktora düzeyinde eğitimini tamamlamış olması,
 • b) Kooperatifçilik konularında yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamış olması,
 • c) Bakanlıkta müfettiş veya Genel Müdürlükte şube müdürü, uzman, daire başkanı ve daha üst görevlerde en az 5 yıl çalışmış olması,
 • ç) Kooperatif üst kuruluşlarında, denetimle görevli personel, temsile yetkili müdür ve daha üst görevlerde en az 8 yıl iş akdi ile çalışmış olması,
 • gerekir.

Yönetmeliğin 16. maddesinde; Bakanlıkta müfettiş veya Genel Müdürlükte şube müdürü, uzman, daire başkanı ve daha üst görevlerde en az 5 yıl çalışmış olanlara eğitici olma imkanı verilmiştir. Bu imkan nedeniyle sayılan unvanlarda bulunanlar eğitim verip ek ders ücreti alabilecek.

Kaynak : TT