Ankaraparçalı az bulutlu0 °Cparçalı az bulutlu
,

TCCD Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

TCCD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TCCD Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

YÖNETMELİK

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/4/2019 tarihli ve 30748 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Teftiş Kurulunda” ibaresi “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında mesleğe özel yarışma sınavı ile girip yeterlik sınavında başarılı olan ve” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Müfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi uyarınca atananlardan; yeterlik sınavında başarı göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör unvanlarından birini iktisap edenlerin denetim mesleğinde geçen süreleri ile üst kademe kamu yöneticiliklerinde geçen sürelerinin tamamı, denetim mesleğinden olmayanların ise hizmet sürelerinin yarısı denetim meslek kıdeminden sayılır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “en geç 2 gün içinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler