BIST 100 4.843,33 %-1.08 Dolar 19,18 %0.03 Euro 20,91 %-0.08 Altın Gram 1.217,32 %0.28 Brent Petrol 78,63 %-0.81 Bitcoin 27.804,99 %2.79
Ashburnaçık3 °Caçık
,

Darülaceze Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Darülaceze Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı

Darülaceze Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Darülaceze Başkanlığından:

DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Darülaceze Başkanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Darülaceze Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6- (1) 6/5/2017 tarihli ve 30058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Darülaceze Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Darülaceze Başkanı yürütür.

Ek-1

DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

SIRA

NO

UNVAN

DİSİPLİN AMİRİ

1

Darülaceze Başkanı

Bakan

2

Başkan Yardımcısı

Darülaceze Başkanı

3

Başhekim

Darülaceze Başkanı

4

Özel Kalem Müdürü

Darülaceze Başkanı

5

Hukuk Müşaviri

Darülaceze Başkanı

6

Başkan Yardımcılıklarına Bağlı

Şube Müdürü ve Diğer Personel

Başkan Yardımcısı

7

Başhekimliğe Bağlı Şube Müdürü ve Diğer Personel

Başhekim

8

Avukat ve Hukuk Müşavirliğine Bağlı Diğer Personel

Hukuk Müşaviri

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler