BIST 100 4.811,43 %-3.73 Dolar 19,11 %0.16 Euro 20,74 %-0.01 Altın Gram 1.210,06 %0.27 Brent Petrol 78,89 %0.29 Bitcoin 27.381,01 %1.29
Ankaraparçalı bulutlu3 °Cparçalı bulutlu
,

24 maddelik kanun teklifi TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda başlandı. AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, "Düzenleme ile Türkiye doğal gaz piyasasında alım-satım yapacak yerli ve yabancı ticaret şirketlerinin güven duyacağı, objektif kurallara göre işletilen rekabetçi bir piyasa yapısı oluşturulması hedefi doğrultusunda, doğal gaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getirilmesi amaçlanmakta" dedi.

24 maddelik kanun teklifi TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda


TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı. Komisyonda, 'Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülmeye başlandı. Altunyaldız, komisyon üyelerinin mutabık kalması durumunda deprem bölgesindeki hem organize sanayi bölgelerine hem küçük sanayi sitelerine bir ziyaret yapmayı planladıklarını bildirerek, "Bölgede bulunan OSB'lerimizin tamamının afetle mücadele ve depremzedelerin ihtiyaçları karşılandıktan sonra kısa sürede tekrar deprem öncesi günlerdeki gibi üretim faaliyetlerini sürdüreceğine inancımız tam" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, teklifin ilk imza sahibi olarak yaptığı sunumda, teklifte yapılması öngörülen değişiklikler ile OSB planlama, kuruluş ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılmasının amaçlandığını kaydetti. Polat, teklif ile OSB Kanunu'nda 'Yeşil OSB' tanımı yapılarak bu OSB'lerin belirlenen kriterler çerçevesinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından sertifikalandırılmasının düzenlendiğini kaydetti. Polat, "Böylece, OSB'lerimizin Yeşil OSB'lere dönüşümünü hızlandıracak, yeşil altyapı yatırımlarını desteklemek, orta ve uzun vadede OSB'lerin yeşil ekonomiye entegrasyonunu sağlayacak yeni yatırımlar için bir cazibe merkezi haline gelmesi hedeflenmektedir" diye konuştu.

Polat, uygulamada OSB yer seçimi işleminin yaklaşık 8 ila 12 ay sürdüğünü ve bu nedenle sanayicinin ortak altyapı ve arıtma gibi OSB imkanlarına erişmesinin geciktiğini kaydederek, "Yapılması öngörülen değişiklik ile halihazırda planda sanayi olarak belirlenmiş alanlar için yeniden yer seçimi yapılmasına esasen gerek olmadığından şeklen gerçekleştirilen yer seçimi işlemi kaldırılmakta ve sanayi imarlı alanların yer seçimi yapılmadan jeolojik ve jeoteknik etüt yapılarak hızlı bir şekilde OSB'ye dahil edilmesine veya OSB alanı olarak belirlenmesine imkan sağlanmaktadır” dedi.

'ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI ALINABİLECEK'

Polat, OSB'lerde bulunan özel mülkiyetler açısından acele kamulaştırma kararı alınabileceğini kaydederek, “Bu değişiklik ile acele kamulaştırma kararı verilen alanların yatırıma hazır hale getirilerek bu alanlarda üretimin hızlıca başlaması için tescile yönelik işlemler devam ederken mahkemece belirlenen bedelin banka hesabına yatırılmasını takiben OSB tarafından alt yapı ve katılımcılar tarafından üretim tesislerinin inşa edilmesine imkan tanınmakta. El koyma kararından sonra OSB tarafından yapılacak iş ve işlemler açıklanmak suretiyle, yatırımların hızlanması amaçlanmaktadır. Gelişen teknolojik koşullarda her türlü kamu hizmeti mümkün olduğunca online platformlara taşınmıştır. OSB'ler açısından da bunun yapılmasının elzem olduğu düşüncesinden hareketle bu Teklif ile arsa satışlarının, müteşebbis heyetin belirleyeceği ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde yönetmelikte belirlenen esas ve usullere uygun şekilde yapılmasına ilişkin düzenleme yapılmakta. Yönetmelikle getirilecek düzenlemeler ile OSB içinde tahsise uygun parsellerin kamuoyuna duyurularak, elektronik ortamda, daha şeffaf bir süreçle tahsis edilmesi amaçlanmakta" ifadelerini kullandı.

BOTAŞ'A VE ÖZEL SEKTÖRE DOĞAL GAZ İTHALATI SERBESTİSİ GELİYOR 

Polat, doğal gaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getirilmesinin amaçlandığını kaydederek, "Yine düzenleme ile Türkiye doğal gaz piyasasında alım-satım yapacak yerli ve yabancı ticaret şirketlerinin güven duyacağı, objektif kurallara göre işletilen rekabetçi bir piyasa yapısı oluşturulması hedefi doğrultusunda, doğal gaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getirilmesi amaçlanmakta. Diğer taraftan, piyasanın rekabete açılması ve serbestleşme hedeflerinin yanı sıra ülkemizin arz güvenliğinin temin edilmesi de büyük önem arz etmekte olup, bu nedenle arz güvenliğinin temini amacıyla bazı tedbir ve hükümler getirilmekte. Teklif ile 4646 sayılı Kanunun Geçici 2'nci maddesinde uygulanamayan bazı hükümlerin yürürlükten kaldırılması, piyasada rekabetin ve serbest ticaretin temini için BOTAŞ'ın yeniden yapılandırılması hedefinin korunarak somutlaştırılması, arz güvenliğinin temini için ilave tedbir ve hükümler getirilmesi amaçlanmakta” dedi.

'VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UHDESİNDE TOPLANMASI AMAÇLANMAKTA'

Polat, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ve mazbut vakıflara ait taşınmazlara ilişkin, "Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların uzun süreli kiralama hükümleri ile adi kira hükümlerinin ayrılması ve farklı model kiralama yöntemleri ile ilgili olarak karışıklığa neden olunmasının önüne geçilmesi amaçlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların kira sözleşmelerinin devrinde genel müdürlüğün izni ve rayiç bedel şartı getirilerek, kiralananın kira sözleşmesine uygun kullanılmasını sağlamak, kiracının genel müdürlükten izin almadan taşınmazı alt kiracıya devrini engellemekte ve vakıf taşınmazlarının kira bedellerinin rayiç kira bedellerine uygun hale getirilerek daha yüksek gelir elde etmek ve elde edilecek gelirle, genel müdürlük hizmetlerinin daha etkin ve verimli yapılmasını sağlamak amaçlanmakta. Vakıf mülkiyetinden çıkan kültür varlıklarının tekraren mazbut vakfına dönmesi, korunarak yeni nesillere aktarılması ve vakfedenin iradesinin de bu suretle korunması sağlanmakta. Aynı zamanda geçmişi vakıf olan kültür varlıklarının Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesinde toplanması amaçlanmakta. Düzenleme ile vakıf kültür varlığının vakfı adına nasıl tescil edileceği net ve tartışmalardan uzak olarak belirlenerek kamu kaynaklarının gereksiz sarfına engel olunmakta" ifadelerini kullandı.

Polat'ın sunumunun ardından teklifin görüşmelerine geçildi.

Kaynak : DHA

İlişkili Haberler

Manşetler